“Spotkania z LegalTech” / "Meetings with LegalTech"

PL 

Instytut LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza Dostawców narzędzi i usług związanych z technologią informatyczną na rynku prawniczym (LegalTech) do wzięcia udziału w projekcie „Spotkania z LegalTech”.

 

Celem projektu jest umożliwienie członkom samorządu adwokackiego w całej Polsce poznanie narzędzi i usług LegalTech.

 

Założeniem projektu jest przeprowadzanie spotkań on-line z Dostawcami rozwiązań LegalTech w celu przedstawienia ich rozwiązań członkom samorządu adwokackiego od strony technologicznej i organizacyjno-prawnej. Spotkania będą odbywały się on-line na żywo (w języku polskim lub angielskim) z możliwością zadawania pytań, a także zostaną udostępnione do późniejszego odtworzenia.

 

Nagrania ze spotkań z opisem usługi/narzędzia LegalTech będą zbierane  w jednym miejscu jako kompendium wiedzy dla członków samorządu adwokackiego w zakresie narzędzi LegalTech dostępnych na rynku.

 

W celu wzięcia udziału w projekcie zapraszamy Dostawców LegalTech do przesyłania zgłoszeń (na udostępnionym poniżej formularzu) na adres e-mail legaltech@nra.pl z tytułem: Spotkania LegalTech.

 

Spotkania on-line będą trwały do ok. 60-90 min., w tym do ok 60 min. w części prezentującej rozwiązanie, warunki organizacyjne, rodzaj wykorzystywanej technologii i kwestie prawne, które mogą wiązać się z korzystaniem z danego rozwiązania oraz dodatkowy czas na zadawanie pytań (nie więcej niż 15-30 min.).

 

W przypadku pytań dodatkowych prosimy o kontakt na ww. adres e-mail.

 

EN

The LegalTech Institute of the National Bar Council invites all Providers of software and services related to information technology on the legal market (LegalTech) to take part in the project called "Meetings with LegalTech".

 

The aim of the project is to enable members of the Polish Bar Association to become familiar with the LegalTech software and services.

 

The concept of the project is to hold on-line meetings with LegalTech providers in order to present their solutions to members of the Bar Association from the technological, organizational and legal side. Meetings will be held on-line on live (in Polish or English language) with the Q&A session, and will also be recorded for later on-demand access.

 

Recordings of meetings with a descriptions of the LegalTech software / services will be gathered in one place as a compendium of LegalTech tools available on the market for members of the Bar Association.

 

In order to take part in the project, we invite LegalTech Providers to send applications (using the form available below) to the following e-mail address legaltech@nra.pl with the title: LegalTech Meetings.

 

On-line meetings will last up to 60-90 minutes, including 60 minutes for presenting the solution, organizational terms, type of technology used and legal issues that may be related to the use of a given solution and additional time for asking questions (not more than 15-30 minutes).

 

If you have any further questions, please contact us at the aforesaid e-mail address.

 
Formularz do rejestracji/Form for registration:

PL_Zgłoszenie_dostawcy.docx 

EN_LegalTech_Provider_Application.docx

 

 Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.