"Dobre praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich i pracy adwokata".

Naczelna Rada Adwokacka w dniu 14.01.2023 r. Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła "Dobre praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich i pracy adwokata".
 
Nad dokumentem przez niemal rok pracował zespół ds. dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa Instytut LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w składzie: adw. Przemysław Barchan, adw. Paulina Rzeszut, adw. Adam Baworowski oraz adw. Piotr Warchoł.
 
Dziękujemy Prezesowi NRA Przemysław Rosati za zaufanie i udzielone wsparcie. Podziękowania kierujemy również do dr Marcina Rojszczaka z Politechniki Warszawskiej za owocną współpracę i pogłębioną dyskusję.
 
Dokument oraz więcej informacji można znaleźć na stronach Adwokatury pod linkiem:
https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/dobre-praktyki-cyberbezpieczenstwa-w-pracy-adwokata-i-kancelarii/page/1/

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.